Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: Klauzula informacyjna informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta Krynica Morska danych osobowych.

Dziś jest: Wtorek, 18 Maj 2021 r.
Wysoki kontrast
Biuletyn informacji publicznej
Krynica Morska
krynicamorska.tv » strona główna » aktualności » XXVI Sesja Rady Miejskiej

XXVI Sesja Rady Miejskiej

Kategoria: Aktualności  /  Dodano: Poniedziałek, 14.12.2020, 12:04

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020 r. poz.713) oraz art.15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842)

ZWOŁUJĘ

na dzień 22 grudnia 2020 r. na godz. 10:00 XXVI Sesję Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej w zdalnym trybie obradowania.
W sali narad w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska przy ul. Górników 15 będę prowadzić obrady sesji z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość.
Obrady będą transmitowane on-line pod adresem zamieszczonym w BIP Urzędu Miasta Krynica Morska w zakładce Rada Miejska Krynica Morska - Live Sesje Rady Miejskiej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1) Otwarcie Sesji.
2) Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3) Zatwierdzenie porządku obrad.
4) Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5) Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami Rady.
6) Informacja Przewodniczących Komisji stałych Rady o pracach między Sesjami Rady.
7) Zapytania i interpelacje Radnych.
8) Zatwierdzenie zmian w planie pracy Komisji ds. Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska na II półrocze 2020 r.
9) Zatwierdzenie zmian w planie pracy Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego na II półrocze 2020 r.
10) Zatwierdzenie zmian w planie pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2020 r.
11) Zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady na I półrocze 2021 r.
12) Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2021 r.
13) Podjęcie uchwał:
1. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 r.
2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego,
3. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości [ dot. dz. nr 386/2]
4. w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2018-2019,
5. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok,
6. w sprawie zmiany cennika usług świadczonych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krynicy Morskiej,
7. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Krynica Morska,
8. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2024",
9. w sprawie zmiany szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Krynica Morska oraz jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organu i osób do tego uprawnionych,
10. w sprawie przyjęcia "Programu wspierania rodziny w Gminie Miasta Krynica Morska na lata 2021-2023",
11. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025",
12. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania a także zasad zwrotu wydatków na wyżej określone usługi.
13. w sprawie nadania nazwy ulicy w Krynicy Morskiej
14. w sprawie budżetu na 2021 rok,
- odczytanie projektu uchwały budżetowej,
- odczytanie "opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej",
- odczytanie stanowiska Burmistrza miasta w sprawie "opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej",
- odczytanie opinii Regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
- dyskusja nad projektem uchwały w sprawie budżetu na 2020 r.,
- głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r.
15. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2021-2051:
- odczytanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2051,
- odczytanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2051.
14) Sprawy różne
15) Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Maria Jaworska

http://bip.krynicamorska.tv/strony/4343.dhtml

Pogoda
12 °C
ciśnienie: 1004 hPa
wiatr: 5 km/h W
Szczegółowa prognoza na 14 dni
on-line
kliknij aby przełączyć zdjęcie
Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
     12
3456789
10111213141516
17181920 211 Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego - etap 1 21 Maj 2021 2223
24252627 281 Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego - etap 2 28 Maj 2021 2930
31      
Maj 2021
 

Jeśli chcesz być z serwisem na bieżęco
wpisz swój adres e-mail i wciśnij +. Wpisz
adres e-mail i wciśnij -. jeśli nie chcesz.

Krynica Morska

Oficjalna Strona Urzędu Miasta Krynica Morska krynicamorska.tv - Projekt, Realizacja, Hosting (c) 2010 Agencja Reklamowa GABO

Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.

stat4u