Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: Klauzula informacyjna informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta Krynica Morska danych osobowych.

Dziś jest: Poniedziałek, 29 Listopad 2021 r.
Wysoki kontrast
Biuletyn informacji publicznej
Krynica Morska
krynicamorska.tv » strona główna

Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie

Tytuł Projektu: „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej”
Umowa nr RPPM.10.02.01-22-0010/16-00 z dnia 28 czerwca 2016 r.

Beneficjent: Gmina Miasta Krynica Morska
Partner: Gmina Sztutowo
Okres realizacji inwestycji: 01.12.2016 -  30.09. 2018
Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu: 4 765 280,74 zł.
Maksymalna wartość dofinansowania: 3 013 400,25 zł., co stanowi  85 % wydatków  kwalifikowalnych

Krynica Morska:
Całkowita wartość projektu: 3 891 952,58  zł.
Maksymalna wartość dofinansowania: 2 403 946,69 zł.
Gmina Sztutowo:
Całkowita wartość projektu: 873 328,16 zł.
Maksymalna wartość dofinansowania:  5603 392,99 zł.
Cele projektu:
Planowana inwestycja ma na celu obniżenie zapotrzebowania na energie cieplną, usprawnienie działania instalacji oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Docelowo obniżeniu ulegną także koszty wytwarzania i przesyłania energii cieplnej na potrzeby ogrzewania i wentylacji co w rezultacie podniesie komfort użytkowania obiektów szkolnych.

Realizacja celu możliwa będzie poprzez:
-zmniejszenie zużycia paliw wykorzystywanych do ogrzewania pomieszczeń - zamiana wysokoemisyjnego kotła węglowego i budowa kotła na biomasę z magazynami paliwa (silosy);
-poprawę jakości powietrza (przez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery                                     i wykorzystanie różnorodnych Odnawialnych Źródeł Energii);
-zmniejszenie strat ciepła i kosztów energii cieplnej poprzez wykonanie odpowiedniej termoizolacji budynków, spełniających wymagania izolacyjności cieplnej;
- ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, w wyniku zmniejszenia zużycia energii cieplnej i elektrycznej, wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, turbiny wiatrowej);
- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (w tym pyłów), w wyniku ograniczenia zużycia energii cieplnej (uprzednio produkowanej z węgla),
- zmniejszenie strat ciepła w wyniku odpowiedniej termoizolacji ścian zewnętrznych i stropodachów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wszystkich instalacji,
- zmniejszenie zużycia i zapotrzebowania na energię elektryczną w wyniku montażu nowego energooszczędnego oświetlenia (zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego);

Zakres inwestycji:

Krynica Morska - kompleksowa i głęboka termomodernizacja Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka poprzez:
-docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów;
-wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
-budowę kotłowni opalanej biomasą wraz z magazynem paliwa (silosy);
-wymianę przewodów cieplnych pomiędzy kotłownią a budynkiem mieszkalnym (koszt niekwalifikowalny);
-instalację kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, turbiny wiatrowej;
-wymianę wewnętrznej instalacji grzewczej i ciepła technologicznego;
-wymianę instalacji wentylacji mechanicznej w bloku żywieniowym (kuchnia/stołówka)
-wymianę instalacji wentylacji mechanicznej sali sportowej z zapleczem socjalnym;
-wymianę instalacji oświetlenia wewnętrznego;
-modernizację instalacji oświetlenia zewnętrznego z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych i turbiny wiatrowej.

W Zespole Szkół w Sztutowie planuje się kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany instalacji elektrycznej wraz z montażem nowego energooszczędnego oświetlenia, tj.:
-budowę wewnętrznych instalacji elektrycznych;
-montaż rozdzielnic elektrycznych i energooszczędnych opraw oświetleniowych;
-podłączenie przewodów w rozdzielnicach;
-pomiary elektryczne.


Harmonogram działań:
Krynica Morska: I kwartał 2017 r. –I kwartał 2018 r. 
Sztutowo: II kwartał – IV kwartał 2017r.
 
Zespół Szkół w Krynicy Morskiej - www.szkolakrynica.szkolnastrona.pl

Zespół Szkół w Sztutowie - www.szkolasztutowo.pl

Zdjęcia w trakcie realizacji inwestycji

Zakończenie projektu

Jeśli chcesz być z serwisem na bieżęco
wpisz swój adres e-mail i wciśnij +. Wpisz
adres e-mail i wciśnij -. jeśli nie chcesz.

Krynica Morska

Oficjalna Strona Urzędu Miasta Krynica Morska krynicamorska.tv - Projekt, Realizacja, Hosting (c) 2010 Agencja Reklamowa GABO

Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.

stat4u