Dziś jest: Wtorek, 22 Maj 2018 r.
Wysoki kontrast
Biuletyn informacji publicznej
Krynica Morska
krynicamorska.tv » strona główna

Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej

Tytuł Projektu: „Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej ”
Umowa nr   RPPM.11.04.00-22-0029/15  z dnia 29 marca 2016r.
Beneficjent: Gmina Miasta Krynica Morska
Partnerzy: Gmina Sztutowo, Gmina Stegna, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Elbląg – dotacja 50 % wkładu własnego w kosztach robót budowalanych
Okres realizacji inwestycji: 01.12.2016 -  30.09. 2018

Całkowita wartość projektu: 13 667 645,31 zł.
Maksymalna wartość dofinansowania: 9 567 351,71 zł. do 85 % wydatków  kwalifikowalnych


Krynica Morska
Wydatki ogółem: 5 014 857,36 zł
Dofinansowanie: 3 510 400,15 zł

Gmina Sztutowo:
Wydatki ogółem: 3 934 790,95 zł
Dofinansowanie: 2 754 353,66 zł

Gmina Stegna:
Wydatki ogółem: 4 717 997,00 zł
Dofinansowanie: 3 302 597,90 zł


Cele projektu:
- ukierunkowanie i skanalizowanie rozproszonego obecnie po terenach leśnych ruchu turystycznego;
- zlikwidowanie licznych przedeptów, a poprzez to zniwelowanie niszczenia poszycia leśnego lasów przybrzeżnych oraz wyeliminowanie niszczenia systemu korzeniowego skarpy/ wydmy przedniej, a poprzez to wyeliminowanie wystąpienia braku jej stabilności;
- wyeliminowanie zaśmiecania i zanieczyszczenia lasów przybrzeżnych oraz zanieczyszczenia wód morskich;
- ochrona ekosystemu strefy przybrzeżnej Morza Bałtyckiego, w tym obszarów objętych prawnymi formami ochrony przyrody – Zalew Wiślany i obszary przybrzeżne;
- zabezpieczenia zasobów i walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz ochrona różnorodności biologicznej;
- zapewnienie możliwości korzystania ze środowiska przy poszanowaniu jego walorów i zasobów przez obecne i przyszłe pokolenia;
- utworzenia spójnego szlaku z międzynarodową siecią ścieżek rowerowych.

Zakres inwestycji:
Zakres przedmiotowy projektu obejmie:
1.  wyznaczenie i budowę szlaków na odcinkach:
Mikoszewo – Stegna: 14,82 km – Gmina Stegna;
Sztutowo – Kąty Rybackie: 2,086 km – Gmina Sztutowo;
Kąty Rybackie – Przebrno: 7,75 km – Gmina Sztutowo;
Przebrno – Krynica Morska: 1,1 km – Gmina Miasta Krynica Morska;
Krynica Morska – Piaski: 15,4 km – Gmina Miasta Krynica Morska.

2. wykonanie i ustawienie w terenie szlaku tablic edukacyjnych o tematyce:
Mikoszewo- Prom
Mikoszewo- Rezerwat Przyrody- Mewia Łacha
Jantar starorzecze
Junoszyno – torfowisko
Stegna- starorzecze z salwinią
Kąty Rybackie – rezerwat przyrody Kąty Rybackie
Kąty Rybackie- port morski
Skowronki – szuwary nadzalewowe;
Nowy Świat- pozostałości punktu osadniczego;
Przebrno – informacja o brzezinie bagiennej
Przebrno - Rezerwat przyrody „Buki Mierzei Wiślanej”
Krynica Morska
Wielbłądzi Garb 1
Piaski - Klif nadzalewowy
Piaski wydmy.

3.Przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych


Harmonogram działań:
II kwartał 2016 r. – III kwartał 2018 r.   

 

Przebieg ścieżki rowerowej

STAN REALIZACJI PROJEKTU w GMINIE MIASTO KRYNICA MORSKA

Jeśli chcesz być z serwisem na bieżęco
wpisz swój adres e-mail i wciśnij +. Wpisz
adres e-mail i wciśnij -. jeśli nie chcesz.

Krynica Morska

Oficjalna Strona Urzędu Miasta Krynica Morska krynicamorska.tv - Projekt, Realizacja, Hosting (c) 2010 Agencja Reklamowa GABO

Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.

stat4u