Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: Klauzula informacyjna informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta Krynica Morska danych osobowych.

Dziś jest: Poniedziałek, 29 Listopad 2021 r.
Wysoki kontrast
Biuletyn informacji publicznej
Krynica Morska
krynicamorska.tv » strona główna

Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej

Tytuł Projektu:
„Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej”.

Umowa nr RPPM.11.04.00-22-0029/15 z dnia 29 marca 2016r.
Beneficjent: Gmina Miasta Krynica Morska
Partnerzy: Gmina Sztutowo, Gmina Stegna
Okres realizacji inwestycji: 01.12.2016 - 30.09. 2018

Całkowita wartość projektu: 13 667 645,31 zł.
Maksymalna wartość dofinansowania: 9 567 351,71 zł. do 85 % wydatków kwalifikowalnych

Krynica Morska
Wydatki ogółem: 5 014 857,36 zł
Dofinansowanie: 3 510 400,15 zł

Gmina Sztutowo:
Wydatki ogółem: 3 934 790,95 zł
Dofinansowanie: 2 754 353,66 zł

Gmina Stegna:
Wydatki ogółem: 4 717 997,00 zł
Dofinansowanie: 3 302 597,90 zł


Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne
Nadleśnictwo Elbląg
Dofinansowanie 50% wkładu własnego gmin kosztów robót budowlanych

Cele projektu:
  • ukierunkowanie i skanalizowanie rozproszonego obecnie po terenach leśnych ruchu turystycznego;
  • zlikwidowanie licznych przedeptów, a poprzez to zniwelowanie niszczenia poszycia leśnego lasów przybrzeżnych oraz wyeliminowanie niszczenia systemu korzeniowego skarpy/ wydmy przedniej, a poprzez to wyeliminowanie wystąpienia braku jej stabilności;
  • wyeliminowanie zaśmiecania i zanieczyszczenia lasów przybrzeżnych oraz zanieczyszczenia wód morskich;
  • •ochrony ekosystemu strefy przybrzeżnej Morza Bałtyckiego, w tym obszarów objętych prawnymi formami ochrony przyrody – Zalew Wiślany i obszary przybrzeżne;
  • •zabezpieczenia zasobów i walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz ochrona różnorodności biologicznej;
  • •zapewnienie możliwości korzystania ze środowiska przy poszanowaniu jego walorów i zasobów przez obecne i przyszłe pokolenia;
  • •utworzenia spójnej z międzynarodową siecią ścieżek rowerowych.

Zakres inwestycji:
Zakres przedmiotowy projektu obejmie:
1. wyznaczenie i budowę szlaków na odcinkach:
  • Mikoszewo – Stegna: 14,82 km – Gmina Stegna;
  • Sztutowo – Kąty Rybackie: 2,086 km – Gmina Sztutowo;
  • Kąty Rybackie – Przebrno: 7,75 km – Gmina Sztutowo;
  • Przebrno – Krynica Morska: 1,1 km – Gmina Miasta Krynica Morska;
  • Krynica Morska – Piaski: 15,4 km – Gmina Miasta Krynica Morska.

2. wykonanie i ustawienie w terenie na przebiegu szlaku tablic edukacyjnych o tematyce:
  • Mikoszewo- Prom
  • Mikoszewo- Rezerwat Przyrody- Mewia Łacha
  • Jantar starorzecze
  • Junoszyno – torfowisko
  • Stegna- starorzecze z salwinią
  • Kąty Rybackie – rezerwat przyrody Kąty Rybackie
  • Kąty Rybackie- port morski
  • Skowronki – szuwary nadzalewowe;
  • Nowy Świat- pozostałości punktu osadniczego;
  • Przebrno – informacja o brzezinie bagiennej
  • Przebrno - Rezerwat przyrody „Buki Mierzei Wiślanej”
  • Krynica Morska
  • Wielbłądzi Garb 1
  • Piaski - Klif nadzalewowy
  • Piaski wydmy.

3.Przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych

Termin realizacji:
I kw. 2016 - III kw. 2018

 

Przebieg ścieżki rowerowej

STAN REALIZACJI PROJEKTU w GMINIE MIASTO KRYNICA MORSKA

Jeśli chcesz być z serwisem na bieżęco
wpisz swój adres e-mail i wciśnij +. Wpisz
adres e-mail i wciśnij -. jeśli nie chcesz.

Krynica Morska

Oficjalna Strona Urzędu Miasta Krynica Morska krynicamorska.tv - Projekt, Realizacja, Hosting (c) 2010 Agencja Reklamowa GABO

Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.

stat4u