Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: Klauzula informacyjna informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta Krynica Morska danych osobowych.

Dziś jest: Poniedziałek, 29 Listopad 2021 r.
Wysoki kontrast
Biuletyn informacji publicznej
Krynica Morska
krynicamorska.tv » strona główna

Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska

 TYTUŁ PROJEKTU:

Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska

Przedmiotem projektu jest modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Miasta Krynica Morska oraz skierowanie ścieków z miejscowości Piaski do zbiorczej oczyszczalni ścieków w Krynicy Morskiej, która niedawno została zmodernizowana i spełnia obowiązujące normy i dyrektywy.

 

Projekt przewiduje:
- modernizacja i rozbudowa Zakładu Uzdatniani Wody w Krynicy Morskiej.
- Rozbudowa ujęcia wody dla pokrycia zapotrzebowania na wodę w okresie letnim, planuje się wykonanie   dwóch nowych otworów studziennych
-budowa wodociągu przesyłowego z ZUW w Krynicy Morskiej do zbiornika retencyjnego w miejscowości Piaski o długości 13.400 mb.
- rekonstrukcja odwiertu wody mineralnej dla wyeliminowania zagrożenia jakim będzie skażenia solanką wód słodkich pierwszego poziomu wodonośnego
-Rozbudowa miejskiego ujęcia wody w kierunku miejscowości Przebrno
-Budowa kolektora przesyłowego ścieków o długości 11.000 mb z miejscowości Piaski do oczyszczalni ścieków w Krynicy Morskiej wraz z przepompownią tłoczną;
- Likwidacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Piaski i budowa trzech pompowni lokalnych w miejsce istniejących i wyeksploatowanych;
- Likwidacja ujęcia  wody w miejscowości Piaski.

Celem strategicznym projektu jest wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu poprzez rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

 

Projekt przyczyni się do:
-wzmocnienia potencjału rozwojowego na obszarach poza dużymi miastami
-zwiększenia lokalnej atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej
-zmniejszy dysproporcje regionalne w zakresie wyposażenia w infrastrukturę gospodarki wodno-ściekowej poprzez zapewnienie mieszkańcom stałym i okresowym Gminy Miasta Krynica Morska dostatecznej ilości spełniającej obowiązujące normy wody pitnej oraz podłączenie osady Piaski do oczyszczalni w Krynicy Morskiej. Celem szczegółowym projektu jest ochrona cennych przyrodniczo-gospodarczych Gminy Miasta Krynica Morska, przyjętych NATURA 2000 a także wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem, w tym wód podziemnych pierwszego obszaru wodonośnego przed zasoleniem. Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców, a także zwiększy atrakcyjność ofert inwestycyjnych dla rozwoju usług i handlu.

 

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 37 739 852,26. Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 37 168 244,88 z czego 20 109 135,52 pochodzi ze środków Funduszu Unii Europejskiej, co stanowi 54,10 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

W wyniku wybrania najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu zmieniła się kwota projektu tj. całkowity koszt realizacj projektu 31 922 033,87 zł.

 

 

Jeśli chcesz być z serwisem na bieżęco
wpisz swój adres e-mail i wciśnij +. Wpisz
adres e-mail i wciśnij -. jeśli nie chcesz.

Krynica Morska

Oficjalna Strona Urzędu Miasta Krynica Morska krynicamorska.tv - Projekt, Realizacja, Hosting (c) 2010 Agencja Reklamowa GABO

Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.

stat4u