Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: Klauzula informacyjna informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta Krynica Morska danych osobowych.

Dziś jest: Poniedziałek, 29 Listopad 2021 r.
Wysoki kontrast
Biuletyn informacji publicznej
Krynica Morska
krynicamorska.tv » strona główna

Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I

 


Tytuł projektu: Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I

 

Beneficjent: Województwo Pomorskie
Partnerzy: Gmina Miasto Braniewo, Gmina Braniewo, Gmina Cedry Wielkie, Gmina Miasto Elbląg, Gmina Miasta Gdańska, Gmina Miasta Krynica Morska, Gmina Miejska Malbork, Gmina Nowy Dwór Gdański, Gmina Stegna, Gmina Miejska Tczew, Gmina Tolkmicko, Powiat Sztumski, Województwo Warmińsko-Mazurskie*
Okres realizacji inwestycji: 2010 - 2014
Całkowita wartość projektu: 87 582 206 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania: 49 071 615 PLN
 

Projekt zakłada kompleksowy rozwój turystyki wodnej w obszarze Delty Wisły i Zalewu Wiślanego. Obszar objęty projektem to teren Żuław i Zalewu Wiślanego wraz z Mierzeją Wiślaną. Bierze w nim udział 14 podmiotów z dwóch województw: pomorskiego i warmińsko – mazurskiego. W ramach projektu przewidziano stworzenie portów i przystani żeglarskich oraz pomostów cumowniczych służących zarówno aktywnemu uprawianiu sportów wodnych jak również innym formom turystyki. Pętla Żuławska obejmuje niezwykle atrakcyjny obszar wodny oraz wyjątkowe i zróżnicowane środowisko przyrodnicze i kulturowe, unikalne w skali europejskiej, obejmujące Deltę Wisły oraz Zalew Wiślany. Z punktu widzenia unikatowości przyrodniczej na szczególną uwagę zasługuje bogactwo występujących na terenie Żuław ekosystemów, bardzo wysoka bioróżnorodność, niespotykany potencjał krajobrazowy oraz szczególny charakter hydrograficzny, a także klimat. Brak jest obecnie w Polsce przedsięwzięć w zakresie infrastruktury turystycznej o takim zasięgu i skali. To, co wyróżnia projekt „Pętli Żuławskiej” od podobnych projektów na terenie Polski to jego dostępność zarówno, od strony Morza Bałtyckiego, jak również szlaków śródlądowych w tym międzynarodowych (droga wodna E-70). W ramach projektu przewidziano stworzenie wysokiej jakości oraz bezpiecznej infrastruktury turystycznej służącej zarówno aktywnemu uprawianiu sportów wodnych oraz turystyce rekreacyjnej.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W KRYNICY MORSKIEJ


- przebudowa Nabrzeża Północno-Zachodniego o długości całkowitej około 113 mb, zawierającego dwa odcinki konstrukcyjne: nabrzeże wysokie o projektowanej rzędnej korony +1,60 m npm i nabrzeże z koroną obniżoną do poziomu + 0,50 m npm;
- przebudowa Nabrzeża Bosmańskiego o długości około 33 mb;
- przebudowa Slipu do wyciągania łodzi wraz z konstrukcjami stanowiącymi obudowę wnęki slipowej;
- przebudowa Nabrzeża Północno-Wschodniego o długości całkowitej około 146 mb;
- przebudowa stałego Pomostu cumowniczego nr 1 o długości całkowitej około 60,70 mb;
- przebudowa stałego Pomostu cumowniczego nr 2 o długości całkowitej około 60,20 mb;
- przebudowa stałego Pomostu cumowniczego nr 3 na długości całkowitej około 79,0 mb, wraz z Ostrogą boczną posiadającą długość około 19,40 mb;
- budowa Ostrogi wejściowej o długości około 40,50 mb stanowiącej przedłużenie Pomostu nr 1 w rejonie wejścia do akwenu portu jachtowego;
-
przedłużenie istniejącego Pirsu Pasażerskiego na odcinku o długości 90,0 mb;
- przebudowa istniejącej Opaski Brzegowej o długości ca 106 mb, zabezpieczającej tereny portu od strony północno-wschodniej oraz wykonanie zabezpieczenia terenu od strony północnej;
- dostawa i montaż pływających pomostów cumowniczych wraz z osprzętem, tworzących właściwe miejsca postojowe dla jachtów; pływające pomosty będą zlokalizowane przy istniejących (przebudowanych) pomostach stałych nr 1, nr 2 i nr 3 oraz przy nasadzie istniejącego Pirsu Pasażerskiego;
- wykonanie podczyszczenia dna w akwenie portowym do projektowanej głębokości 2,50 m;
- adaptacja systemu oznakowania nawigacyjnego portu;
- wykonanie instalacji wod.-kan. w celu doprowadzenia wody pitnej do stanowisk postojowych dla jachtów oraz możliwości odbioru nieczystości płynnych w wyznaczonym punkcie na Nabrzeżu Północno-Wschodnim;
- wykonanie instalacji elektrycznych celem doprowadzenia energii do punktów poboru na stanowiskach cumowniczych oraz oświetlenia projektowanych obiektów.*     Liczba partnerów może ulec zmianie (redukcji).

Dodatkowe informacje na stronach:
- Program Innowacyjna Gospodarka - www.poig.gov.pl
- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - www.mrr.gov.pl
- Polska Organizacja Turystyczna - www.pot.gov.pl
- Wrota Pomorza - www.porskie.eu/pl
- Pętla Żuławska - petla-zulawska.pl

 Projekt współfinasowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Jeśli chcesz być z serwisem na bieżęco
wpisz swój adres e-mail i wciśnij +. Wpisz
adres e-mail i wciśnij -. jeśli nie chcesz.

Krynica Morska

Oficjalna Strona Urzędu Miasta Krynica Morska krynicamorska.tv - Projekt, Realizacja, Hosting (c) 2010 Agencja Reklamowa GABO

Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.

stat4u