Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: Klauzula informacyjna informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta Krynica Morska danych osobowych.

Dziś jest: Poniedziałek, 28 Listopad 2022 r.
Wysoki kontrast
Biuletyn informacji publicznej
Krynica Morska
krynicamorska.tv » strona główna

PROJEKTY ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

 

Projekty współfinansowane ze środków UE

w Krynicy Morskiej

 

  ROZWÓJ OBSZARU PRZYGRANICZNEGO POPRZEZ BUDOWĘ I  MODERNIZACJĘ PORTÓW - "TRZY PORTY".
  WSPARCIE, WZMOCNIENIE I PROMOCJA WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ W ROZWOJU TURYSTYKI JACHTOWEJ - SupPort - Promotion.
  POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ KRYNICY MORSKIEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ULICY KORCZAKA.
  REWITALIZACJA OBSZARÓW PRZYPORTOWYCH W KRYNICY MORSKIEJ SZANSĄ PODNIESIENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ I INWESTYCYJNEJ.
  ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ULICY RYBACKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ.

 

 

PĘTLA ŻUŁAWSKA – ROZWÓJ TURYSTYKI WODNEJ.

 

 

MODERNIZACJA Z ROZBUDOWĄ SYSTEMU WODNO-ŚCIEKOWEGO GMINY MIASTA KRYNICA MORSKA.

 

 

REWITALIZACJA BULWARU SŁONECZNEGO I ULICY MORSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ.

 

 

BALTIC AMBER COAST. DEVELOPMENT OF CROSSBORDER AREA THROUGH BUILDING UP AND MODERNIZATION OF TOURISM INFRASTRUCTURE.

 

 

OCHRONA I ZABEZPIECZENIE OBSZARÓW CHRONIONYCH POPRZEZ ROZBUDOWĘ INFRASTRUKTURY UKIERUNKOWUJĄCEJ RUCH TURYSTYCZNY W DRODZE WYZNACZENIA I BUDOWY SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH NA WYBRANYCH ODCINKACH LEŚNYCH OD MIKOSZEWA DO GRANICY PAŃSTWA

 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NIEZBĘDNEJ DO REALIZACJI INWESTYCJI DOTYCZĄCEJ ZASTOSOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA POTRZEBY CIEPLNE I ENERGETYCZNE BUDYNKU
ZESPOŁU SZKÓŁ W KRYNICY MORSKIEJ.

 

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W KRYNICY MORSKIEJ Z WYKORZYSTANIEM ENERGII ODNAWIALNEJ ORAZ WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z MONTAŻEM ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA W ZESPOLE SZKÓŁ W SZTUTOWIE CELEM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OŚWIATOWYCH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.

 

EDUKACJA SZANSĄ NA SUKCES.

 

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska

   
 

Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej

   
 

Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej

   

 

Jeśli chcesz być z serwisem na bieżęco
wpisz swój adres e-mail i wciśnij +. Wpisz
adres e-mail i wciśnij -. jeśli nie chcesz.

Krynica Morska

Oficjalna Strona Urzędu Miasta Krynica Morska krynicamorska.tv - Projekt, Realizacja, Hosting (c) 2010 Agencja Reklamowa GABO

Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.

stat4u