Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: Klauzula informacyjna informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta Krynica Morska danych osobowych.

Dziś jest: Wtorek, 01 Grudzień 2020 r.
Wysoki kontrast
Biuletyn informacji publicznej
Krynica Morska
krynicamorska.tv » strona główna » aktualności » Praca w MOPS Krynica Morska

Praca w MOPS Krynica Morska

Kategoria: Ogłoszenia  /  Dodano: Wtorek, 17.02.2015, 07:29

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

na wolne stanowisko urzędnicze

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej

 

 • Stanowisko pracy: aspirant pracy socjalnej

 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę

 • Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

 

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym:

a) wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,

 • preferowane wykształcenie wyższe na kierunku pedagogicznym o specjalności pracownik socjalny, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca socjalna, praca socjalna i resocjalizacja, pedagogika opiekuńcza i socjalna, polityka społeczna, socjologia lub nauki o rodzinie, bądź wykształcenie średnie i kontynuowanie nauki - studiów wyższych na kierunku praca socjalna,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

 • preferowane doświadczenie pracy na stanowisku administracyjnym,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku aspiranta pracy socjalnej,

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno- skarbowe,

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.,182 z późn.zm.),

 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn.zm.),

 • znajomość zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego i innych ustaw oraz rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego,

 • znajomość obsługi komputera ( Microsoft Office, Windows oraz programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej),

 • nieposzlakowana opinia.

b) wymagania dodatkowe :

 • cechy osobowości: komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, odpowiedzialność, szacunek do drugiego człowieka, odporność na stres, utrzymanie porządku w dokumentach i na stanowisku pracy,

 • umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,

 • samodzielność, zaangażowanie, dyspozycyjność,

 • mile widziane prawo jazdy kat. B i samochód do dyspozycji.

   

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

a) zadania główne:

 • praca socjalna,

 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,

 • współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami specjalistycznymi w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii, skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenia ubóstwa,

 • zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,

 • współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem,

 • realizacja ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw,

 • realizację innych zleconych zadań wynikających z działalności Ośrodka.

   

3. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) CV ( życiorys),

c) kwestionariusz osobowy,

d) świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy,

e) dokument poświadczający posiadane wykształcenie,

f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,

g) zgoda na przetworzenie danych osobowych kandydata zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji- zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz  ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),

i) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

j) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego.

 

4. Określenie terminu, sposobu i miejsca złożenia dokumentów:

Oferty należy składać bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej, ul. Górników 15a w godz. 7.00- 15.00 z dopiskiem „ Nabór na stanowisko aspiranta pracy socjalnej” w terminie do dnia 27 lutego 2015 roku.

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną  poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (55 620-24-17).

 

 

Informacja o wyniku naboru, prowadzonego na zasadzie jawności i konkurencyjności zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej ( http://www.krynicamorska.tv) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Murawska - Nikołajuk

 

Pogoda
1 °C
ciśnienie: 1022 hPa
wiatr: 18 km/h SSE
Szczegółowa prognoza na 14 dni
on-line
kliknij aby przełączyć zdjęcie
Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Grudzień 2020
 

Jeśli chcesz być z serwisem na bieżęco
wpisz swój adres e-mail i wciśnij +. Wpisz
adres e-mail i wciśnij -. jeśli nie chcesz.

Krynica Morska

Oficjalna Strona Urzędu Miasta Krynica Morska krynicamorska.tv - Projekt, Realizacja, Hosting (c) 2010 Agencja Reklamowa GABO

Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.

stat4u