Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: Klauzula informacyjna informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta Krynica Morska danych osobowych.

Dziś jest: Wtorek, 01 Grudzień 2020 r.
Wysoki kontrast
Biuletyn informacji publicznej
Krynica Morska
krynicamorska.tv » strona główna » aktualności » Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Kategoria: Ogłoszenia  /  Dodano: Poniedziałek, 05.01.2015, 13:21

Burmistrz Miasta Krynica Morska
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW
na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miasta w Krynicy Morskiej


I. Określenie stanowiska urzędniczego:
Sekretarz Miasta


II. Wymagania niezbędne :
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie wyższe.
3. Co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej lub rządowej, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub w innych jednostkach sektora finansów publicznych .
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
6. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe .
7. Nieposzlakowana opinia.


III. Wymagania dodatkowe :
1. Preferowane studia podyplomowe w zakresie samorządu.
2. Znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego.
3. Znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Krynica Morska.
4. Szeroka wiedza o Mieście Krynica Morska i jej jednostkach organizacyjnych.
5. Umiejętność kierowania zespołem.
6. Samodzielność , kreatywność , komunikatywność .
7. Biegła znajomość obsługi komputera.
8. Prawo jazdy kat. B
9. Doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Należy podać z jakimi i w jakim okresie (min. 5 lat).


IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
1) Kierowanie Urzędem pod nieobecność Burmistrza i Zastępcy Burmistrza .
2) Nadzór i koordynacja rozpatrywania skarg , wniosków i listów.
3) Zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez Urząd.
4) Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad pracownikami na stanowiskach : AGG, AGT, AGI ,GKK , GKZ ,GKB, GKG, GKN, GKP ,GKT i OC z wyłączeniem spraw niejawnych oraz nadzór organizacyjny nad stanowiskami: AGE, RP, ORM, BKB, BKE , BKI ,BKP , BKW, BKK , BKO, BKS.
5) Przygotowywanie projektu statutu Gminy i jego zmian oraz regulaminu organizacyjnego i jego zmian.
6) Opracowywanie zakresów czynności dla pracowników Urzędu.
7) Przedkładanie Burmistrzowi propozycji usprawniania pracy Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych.
8) Analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz troska o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych.
9) Koordynacja spraw związanych z wyborami , referendami i spisami powszechnymi.
10) W realizacji zadań organizacyjnych Sekretarz bezpośrednio nadzoruje :
- Zespół Szkół ,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ,
- Miejską Bibliotekę Publiczną.
11) Uwierzytelnianie dokumentów i potwierdzanie własnoręczności podpisów na dokumentach.
12) Podejmowanie i podpisywanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w ramach upoważnienia udzielonego przez Burmistrza.
13) Z upoważnienia Burmistrza , sprawowanie nadzoru nad zamówieniami publicznymi .
14) Organizowanie przetargów w ramach zamówień publicznych na zadania inwestycyjne i remontowe wynikające z zadań Urzędu .
15) Współpraca i uzgodnienia z różnymi zakładami i instytucjami w zakresie programu i realizacji inwestycji.
16) Koordynacja działań w zakresie ochrony danych osobowych .
17) Wykonywanie kontroli wewnętrznej z zakresu spraw organizacyjno- administracyjnych i gospodarczych.
18) Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.


V. Wymagane dokumenty :
1. List motywacyjny .
2. CV ( życiorys) .
3. Świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy.
4. Dokument poświadczający posiadane wykształcenie .
5. Inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności, opinie i referencje .
6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych .

Miejsce składania dokumentów aplikacyjnych :
osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej
ul. Górników 15 - pok. Nr 7 w godzinach od poniedziałku do piątku
od 7:15 do 15:15, bądź drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„ Nabór na stanowisko Sekretarza Miasta ”.
Nieodzownym jest podanie kontaktowego numeru telefonu .

Termin składania dokumentów - do 20 stycznia 2015 r.
Aplikacje , które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane .
CV winno być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz .U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. ).
Informacja o wyniku naboru , prowadzonego na zasadzie jawności i konkurencyjności zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej (http://www. krynicamorska. tv) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta .


BURMISTRZ
Miasta Krynica Morska
Krzysztof Swat

Ogłoszenie w BIP - link

Pogoda
1 °C
ciśnienie: 1022 hPa
wiatr: 18 km/h SSE
Szczegółowa prognoza na 14 dni
on-line
kliknij aby przełączyć zdjęcie
Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Grudzień 2020
 

Jeśli chcesz być z serwisem na bieżęco
wpisz swój adres e-mail i wciśnij +. Wpisz
adres e-mail i wciśnij -. jeśli nie chcesz.

Krynica Morska

Oficjalna Strona Urzędu Miasta Krynica Morska krynicamorska.tv - Projekt, Realizacja, Hosting (c) 2010 Agencja Reklamowa GABO

Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.

stat4u