Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: Klauzula informacyjna informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta Krynica Morska danych osobowych.

Dziś jest: Środa, 02 Grudzień 2020 r.
Wysoki kontrast
Biuletyn informacji publicznej
Krynica Morska
krynicamorska.tv » strona główna » aktualności » Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXII Sesję Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXII Sesję Rady Miejskiej

Kategoria: Ogłoszenia  /  Dodano: Czwartek, 31.10.2013, 08:58

O G Ł O S Z E N I E

na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Z W O Ł U J Ę

 

na dzień 7 listopada (czwartek) 2013 r. na godz. 1200

XXII Sesję Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

Miejsce obrad: sala narad w budynku przy Urzędzie Miasta

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia.

 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 4. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 5. Informacja Burmistrza Miasta o pracy Burmistrza między Sesjami Rady.

 6. Informacja Przewodniczących Komisji stałych Rady o pracy Komisji między Sesjami Rady.

 7. Zapytania i interpelacje Radnych.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2013 r.,

  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2016,

  3. oddania w dzierżawę nieruchomości ( miejsca postojowe ul. Żeromskiego),

  4. oddania w dzierżawę nieruchomości ( dot. dz. Nr 7253 i 730 ) ,

  5. wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości od Skarbu Państwa do zasobu gminnego Gminy Miasta Krynica Morska ,

  6. wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej,

  7. określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, sposobu poboru, terminu płatności, inkasentów oraz wprowadzenia zwolnień od opłaty,

  8. określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.,

  9. zmiany wzoru deklaracji o nazwie DN-1 na podatek od nieruchomości ,

  10. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,

  11. uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej Nr XXI201205 z dnia 23 marca 2005 r. nadającej Statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
   w Krynicy Morskiej,

  12. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miasta Krynica Morska,

  13. nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej,

  14. zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisje Rewizyjną,

  15. skargi na działalność Burmistrza Miasta Krynica Morska,

  16. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.,

  17. użyczenia nieruchomości ( dot. „Pętli Żuławskiej”),

  18. uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2014,

  19. cennika usług świadczonych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krynicy Morskiej,

  20. sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krynicy Morskiej.

 9. Sprawy różne.

 10. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Teresa Pawłowska

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda
0 °C
ciśnienie: 1025 hPa
wiatr: 17 km/h SE
Szczegółowa prognoza na 14 dni
on-line
kliknij aby przełączyć zdjęcie
Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Grudzień 2020
 

Jeśli chcesz być z serwisem na bieżęco
wpisz swój adres e-mail i wciśnij +. Wpisz
adres e-mail i wciśnij -. jeśli nie chcesz.

Krynica Morska

Oficjalna Strona Urzędu Miasta Krynica Morska krynicamorska.tv - Projekt, Realizacja, Hosting (c) 2010 Agencja Reklamowa GABO

Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.

stat4u