Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: Klauzula informacyjna informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta Krynica Morska danych osobowych.

Dziś jest: Wtorek, 01 Grudzień 2020 r.
Wysoki kontrast
Biuletyn informacji publicznej
Krynica Morska
krynicamorska.tv » strona główna » aktualności » Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XIX Sesję Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XIX Sesję Rady Miejskiej

Kategoria: Ogłoszenia  /  Dodano: Poniedziałek, 15.04.2013, 13:01

O G Ł O S Z E N I E

            na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Z W O Ł U J Ę

na dzień  23 kwietnia      (wtorek)   2013 r. na godz. 1200

XIX  Sesję Rady  Miejskiej w Krynicy Morskiej

Miejsce obrad:  sala narad w budynku przy Urzędzie Miasta

 

PROPONOWANY   PORZĄDEK   OBRAD

 

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokółu  z ostatniego posiedzenia.
  3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  4. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja Burmistrza Miasta o pracy Burmistrza między Sesjami Rady.
  6. Informacja Przewodniczących Komisji stałych Rady o pracy Komisji między Sesjami Rady.
  7. Zapytania i interpelacje Radnych.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)       zmiany uchwały w sprawie   budżetu na 2013 r.,

2)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2016

3)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki Nr 16812 i części działki  Nr 16811,

4)      przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej Nr XLIII26498 z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Krynicy Morskiej,

5)      zmiany uchwały Nr XIII15112 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla części południowej miasta uchwalonego uchwałą Nr XXXII2912009 Rady miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 29 grudnia 2009 r.,

6)      określenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu pszekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Krynica Morska i wysokości stawki procentowej bonifikaty,

7)      wyrażenia zgody na rozłożenie na raty  ( dot. p. L i Z Urbanowicz ),

8)      uchwalenia  „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Krynica Morska” ,

9)      zmiany uchwały dotyczącej terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

10)  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Miasta Krynica Morska,

11)  nadania nazwy ulicy w Krynicy Morskiej,

12)  oddania w najem lokalu ( dot. ośrodka zdrowia) ,

13)  oddania w dzierżawę nieruchomości ( dot. dz. Nr 87/29 ),

14)  oddania w dzierżawę nieruchomości ( dot. dz. Nr 429/11 ),

15)  oddania w dzierżawę nieruchomości ( dot. dz. Nr 196),

16)  oddania w dzierżawę nieruchomości ( dot. dz. Nr 436/39 ) ,

17)  oddania w dzierżawę nieruchomości ( dot. dz. Nr 429/38 ) ,

18)  zmiany uchwały  dotyczącej przyjęcia Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Krynica Morska ,

19)  zmiany uchwały dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

20)  zmiany uchwały dotyczącej określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, sposobu poboru, terminu płatności , inkasentów oraz wprowadzenia zwolnień od opłaty na 2013 r.,

21)  utworzenia spółki Pętla Żuławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

22)  wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2013.

  1. Sprawy różne.
  2. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady  Miejskiej

Teresa Pawłowska

Pogoda
1 °C
ciśnienie: 1022 hPa
wiatr: 18 km/h SSE
Szczegółowa prognoza na 14 dni
on-line
kliknij aby przełączyć zdjęcie
Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Grudzień 2020
 

Jeśli chcesz być z serwisem na bieżęco
wpisz swój adres e-mail i wciśnij +. Wpisz
adres e-mail i wciśnij -. jeśli nie chcesz.

Krynica Morska

Oficjalna Strona Urzędu Miasta Krynica Morska krynicamorska.tv - Projekt, Realizacja, Hosting (c) 2010 Agencja Reklamowa GABO

Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.

stat4u