Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: Klauzula informacyjna informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta Krynica Morska danych osobowych.

Dziś jest: Wtorek, 01 Grudzień 2020 r.
Wysoki kontrast
Biuletyn informacji publicznej
Krynica Morska
krynicamorska.tv » strona główna » aktualności » Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłoszenie nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ...

Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłoszenie nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Krynicy Morskiej - Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Kategoria: Ogłoszenia  /  Dodano: Wtorek, 19.02.2013, 14:23

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Krynica Morska

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

na  wolne  stanowisko  urzędnicze

w Urzędzie Miasta w Krynicy Morskiej

 

I.  Określenie  stanowiska urzędniczego : 

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

 

II.  Wymagania niezbędne :

1.      Obywatelstwo polskie.

2.      Wykształcenie wyższe, ewentualnie średnie.

3.      Preferowane  doświadczenie pracy na stanowisku w księgowości.

4.      Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i rachunkowości.

5.      Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

6.      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

7.      Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8.      Nieposzlakowana opinia.

 

III.  Wymagania dodatkowe:

1.      Doświadczenie w pracy w jednostkach administracji samorządowej.

2.      Biegła znajomość obsługi komputera.

3.      Duża zdolność samodzielnego myślenia.

4.      Odpowiedzialność i rzetelność.

5.      Wysoki poziom komunikacji interpersonalnej.

6.      Umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność planowania i organizowania pracy własnej.

 

IV.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.      Prowadzenie księgowości budżetowej wydatków w układzie analitycznym i syntetycznym.

2.      Księgowanie i aktualizacja zmian planu wydatków.

3.      Prowadzenie i rozliczanie kont bilansowych i pozabilansowych funkcjonujących w jednostce budżetowej.

4.      Prowadzenie analityki finansowo-księgowej poszczególnych zadań i projektów inwestycyjnych oraz nadzór nad ich prawidłowym rozliczeniem pod względem rachunkowym.

5.      Prowadzenie ewidencji księgowej:

a)     zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

b)     zakładowego funduszu mieszkaniowego.

6.      Dekretacja finansowa dokumentów.

7.      Sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalno-rachunkowym, pod względem zgodności z planem finansowym jednostki oraz dokonywanie kontroli dokumentów pod względem możliwości zapłaty.

8.      Sporządzanie sprawozdań ze spraw objętych zakresem czynności.

9.      Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania :

a)     czeki gotówkowe,

b)     KP (wydruki komputerowe),

c)     arkusze spisu z natury.

10.Przygotowywanie materiałów na sesje Rady w sprawach objętych zakresem czynności.

11.Gromadzenie przepisów prawnych na zajmowanym stanowisku oraz ich bieżąca znajomość.

12.Zastępstwo pracownika do spraw egzekucji należności i płac podczas jego nieobecności.

13.Zapewnienie ochrony danych osobowych w zakresie przypisanych obowiązków.

14.Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza.

 

V. Wymagane  dokumenty:

1.      List  motywacyjny.

2.      CV  (życiorys).

3.      Świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy.

4.      Dokument poświadczający posiadane wykształcenie.

5.      Inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności, opinie i referencje.

6.      Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7.      Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

 

Miejsce składanie dokumentów aplikacyjnych:

Osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej,

 ul. Górników 15– pok. Nr 7, bądź drogą pocztową na adres:

Urząd Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska.

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej”.

 

Termin składania dokumentów  -  do 04 marca 2013 r.

Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane .

 

CV  winno być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych

(Dz.U.  z 2002 r. Nr 101, poz.926  ze  zm. ).

 

Informacja o wyniku naboru, prowadzonego na zasadzie jawności i  konkurencyjności zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej (http://www.krynicamorska.tv) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta.

 

 

 

 

BURMISTRZ

Miasta  Krynica  Morska

Adam  Ostrowski

Pogoda
1 °C
ciśnienie: 1022 hPa
wiatr: 18 km/h SSE
Szczegółowa prognoza na 14 dni
on-line
kliknij aby przełączyć zdjęcie
Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Grudzień 2020
 

Jeśli chcesz być z serwisem na bieżęco
wpisz swój adres e-mail i wciśnij +. Wpisz
adres e-mail i wciśnij -. jeśli nie chcesz.

Krynica Morska

Oficjalna Strona Urzędu Miasta Krynica Morska krynicamorska.tv - Projekt, Realizacja, Hosting (c) 2010 Agencja Reklamowa GABO

Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.

stat4u