Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: Klauzula informacyjna informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta Krynica Morska danych osobowych.

Dziś jest: Wtorek, 01 Grudzień 2020 r.
Wysoki kontrast
Biuletyn informacji publicznej
Krynica Morska
krynicamorska.tv » strona główna » aktualności » Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłoszenie nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ...

Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłoszenie nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Krynicy Morskiej - Stanowisko ds. zarządzania odpadami komunalnymi

Kategoria: Ogłoszenia  /  Dodano: Wtorek, 19.02.2013, 12:50

OGŁOSZENIE

Burmistrz  Miasta  Krynica  Morska

OGŁASZA   NABÓR   KANDYDATÓW

na  wolne  stanowisko  urzędnicze

w  Urzędzie  Miasta  w  Krynicy  Morskiej

I)      Określenie  stanowiska  urzędniczego:

Stanowisko  ds.  zarządzania  odpadami  komunalnymi

II)              Wymagania  niezbędne:

 

1.     Obywatelstwo  polskie.

2.     Wykształcenie  wyższe,  ewentualnie  średnie.

3.     Preferowane  doświadczenie  pracy  na   stanowisku   administracyjnym.

4.     Znajomość  przepisów  ustaw: o  utrzymaniu  czystości  i  porządku w  gminach  , ordynacji  podatkowej  oraz  z  zakresu  postępowania Administracyjnego.

5.     Pełna  zdolność  do  czynności  prawnych  oraz  korzystanie  z  pełni  praw  publicznych.

6.     Stan  zdrowia  pozwalający  na  zatrudnienie  na  określonym  stanowisku .

7.     Niekaralność  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z  oskarżenia  publicznego  lub  umyślne  przestępstwo  skarbowe .

8.     Nieposzlakowana  opinia .

 

III)           Wymagania  dodatkowe:

 

1.     Doświadczenie  w  pracy  w  jednostkach  administracji  samorządowej.

2.     Umiejętność  redagowania  pism  urzędowych.

3.     Biegła  znajomość  obsługi  komputera oraz  innych  urządzeń biurowych.

4.     Odpowiedzialność i  rzetelność.

5.     Wysoki  poziom  komunikacji  interpersonalnej .

6.     Duża  zdolność  samodzielnego  myślenia.

7.     Umiejętność  pracy  w  zespole  oraz  umiejętność  planowania i organizowania  pracy  własnej.

 

 

IV)           Zakres wykonywanych  zadań na stanowisku:

                                     

1.      Prowadzenie  spraw  związanych  z  wdrożeniem  i  funkcjonowaniem systemu  odbierania  odpadów  komunalnych  na  terenie  Gminy  Krynica Morska.

2.      Wykonywanie obowiązkowych zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami.

3.      Utworzenie  i  stała  aktualizacja  bazy  danych  rejestru  gminnego wszystkich  właścicieli nieruchomości zamieszkałych, objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

4.      Przyjmowanie i weryfikacja deklaracji właścicieli nieruchomości, wydawanie  decyzji o wysokości opłat.

5.      Przygotowanie oraz  przedkładanie  odpowiednim  organom przewidzianych  prawem sprawozdań i informacji dotyczących gospodarowania  odpadami  komunalnymi.

6.      Nadzór nad świadczeniem usług odbioru odpadów komunalnych  od właścicieli.

7.      Koordynowanie działań związanych z selektywną zbiórką odpadów na terenie  Gminy.

8.      Prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów.

9.      Przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi .

10.  Prowadzenie postępowania administracyjnego dotyczącego wymierzania kar pieniężnych za naruszenie przepisów o odpadach .

11.  Przygotowywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy.

12.  Realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

 

 

V)               Wymagane  dokumenty:

1.     List  motywacyjny.

2.     CV (życiorys).

3.     Świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy.

4.     Dokument poświadczający posiadane wykształcenie.

5.     Inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności, opinie i referencje.

6.     Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7.     Oświadczenie  o  pełnej  zdolności  do czynności  prawnych  i  korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Miejsce  składania  dokumentów  aplikacyjnych:

 

Osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej,  ul. Górników 15 - pok. Nr 7, bądź drogą pocztową na adres:

Urząd Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. zarządzania odpadami komunalnymi”.

 

Termin składania dokumentów – do 04 marca 2013 r.

Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

CV  winno być opatrzone  klauzulą: „Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w  ofercie  pracy  dla  potrzeb niezbędnych do  realizacji  procesu  rekrutacji  zgodnie  z  Ustawą  z dn. 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz .U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze  zm. ).

Informacja o wyniku naboru, prowadzonego na zasadzie jawności i konkurencyjności zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) i na  stronie  internetowej  Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej ( http://www.krynicamorska.tv ) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta.

 

BURMISTRZ

Miasta  Krynica  Morska

Adam  Ostrowski

Pogoda
1 °C
ciśnienie: 1022 hPa
wiatr: 18 km/h SSE
Szczegółowa prognoza na 14 dni
on-line
kliknij aby przełączyć zdjęcie
Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Grudzień 2020
 

Jeśli chcesz być z serwisem na bieżęco
wpisz swój adres e-mail i wciśnij +. Wpisz
adres e-mail i wciśnij -. jeśli nie chcesz.

Krynica Morska

Oficjalna Strona Urzędu Miasta Krynica Morska krynicamorska.tv - Projekt, Realizacja, Hosting (c) 2010 Agencja Reklamowa GABO

Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.

stat4u