Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: Klauzula informacyjna informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta Krynica Morska danych osobowych.

Dziś jest: Środa, 02 Grudzień 2020 r.
Wysoki kontrast
Biuletyn informacji publicznej
Krynica Morska
krynicamorska.tv » strona główna » aktualności » Ogłoszenie o pracę młodszy bibliotekarz/bibliotekarz

Ogłoszenie o pracę młodszy bibliotekarz/bibliotekarz

Kategoria: Aktualności  /  Dodano: Poniedziałek, 18.05.2020, 14:05

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko młodszy bibliotekarz/bibliotekarz

I. Nazwa i adres jednostki
   Miejska Biblioteka Publiczna w Krynicy Morskiej
   ul. Gdańska 108
   82-120 Krynica Morska

II. Określenie stanowiska
    Nazwa stanowiska: młodszy bibliotekarz/bibliotekarz
    Wymiar czasu pracy: 1/1 etat
    Umowa terminowa - na czas określony (zastępstwo)
    Przewidywany termin zatrudnienia: czerwiec 2020 r.

III. Określenie wymagań związanych ze stosunkiem pracy:

    Wymagania niezbędne:

 •     obywatelstwo polskie
 •     wykształcenie średnie lub wyższe (licencjat), preferowane humanistyczne
 •     posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 •     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 •     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 •     posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku
 •     nieposzlakowana opinia
 •     dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń multimedialnych i biurowych, znajomość pakietu Office

 
    Wymagania dodatkowe:

 •     samodzielność i odpowiedzialność przy wykonywaniu powierzonych zadań
 •     umiejętność dobrej organizacji pracy na własnym stanowisku i pracy w zespole
 •     skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki
 •     kreatywność, innowacyjność oraz silna motywacja do pracy
 •     wysoka kultura osobista, komunikatywność
 •     gotowość do podnoszenia kwalifikacji
 •     umiejętność pracy z czytelnikiem/użytkownikiem
 •     znajomość rynku wydawniczego
 •     ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej

    Mile widziana:

 •     wiedza z zakresu bibliotekarstwa i pracy w bibliotece
 •     znajomość programu bibliotecznego Libra
 •     umiejętność posługiwania się UKD

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 •     gromadzenie i opracowywanie zbiorów wg norm bibliotecznych
 •     udostępnianie zbiorów biblioteki
 •     obsługa czytelników i doradztwo w doborze literatury
 •     obsługa użytkowników biblioteki
 •     dobór i selekcja księgozbioru
 •     utrzymywanie prawidłowego układu książek na półkach
 •     okładanie książek w folię
 •     udzielanie informacji
 •     prowadzenie dokumentacji biblioteki ; sporządzanie statystyk
 •     prowadzenie Dokumentów Życia Społecznego
 •     organizacja i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych promujących czytelnictwo
 •     współpraca z lokalnymi instytucjami
 •     dbałość o stan powierzonego mienia
 •     utrzymywanie porządku i dbanie o estetykę w pomieszczeniach biblioteki
 •     robienie wystawek, gazetek

V. Wymagane dokumenty:

 •     List motywacyjny*
 •     Życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej*
 •     Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, udział w kursach i szkoleniach
 •     Kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia
 •     Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe
 •     Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
 •     Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
 •     Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku

 

* List motywacyjny oraz życiorys (CV) należy opatrzyć klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko młodszego bibliotekarza/bibliotekarza.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Miejska Biblioteka Publiczna w Krynicy Morskiej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

 • żądania dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:  do 22 maja 2020 r. do godz. 15:00.

Oferty, które wpłyną do Biblioteki po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające ww. wymogi zostaną powiadomione telefonicznie w ciągu 3 dni roboczych od daty zakończenia przyjmowania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krynicy Morskiej ul. Gdańska 108, albo przesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna ul. Gdańska 108, 82-120 Krynica Morska z dopiskiem: ”Nabór  - zastępstwo na stanowisko młodszy bibliotekarz/bibliotekarz”.

Decyduje data wpływu oferty do Biblioteki.


VII. Dodatkowe informacje:

1. Niniejsze ogłoszenie opublikowano w BIP Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej na stronie internetowej Urzędu Miasta Krynica Morska.

2. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, na które został przeprowadzony nabór (skierowanie wystawia pracodawca).

3. Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

4. Dokumenty osób, które wezmą udział w procesie rekrutacji będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

5. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej.

6. Miejska Biblioteka Publiczna w Krynicy Morskiej  zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia złożonych ofert.


                                                                                                                               Dyrektor

                                                                                                              Miejskiej Biblioteki Publicznej

                                                                                                                       w Krynicy Morskiej

                                                                                                                          Anna Brzezińska

Pogoda
0 °C
ciśnienie: 1025 hPa
wiatr: 17 km/h SE
Szczegółowa prognoza na 14 dni
on-line
kliknij aby przełączyć zdjęcie
Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Grudzień 2020
 

Jeśli chcesz być z serwisem na bieżęco
wpisz swój adres e-mail i wciśnij +. Wpisz
adres e-mail i wciśnij -. jeśli nie chcesz.

Krynica Morska

Oficjalna Strona Urzędu Miasta Krynica Morska krynicamorska.tv - Projekt, Realizacja, Hosting (c) 2010 Agencja Reklamowa GABO

Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.

stat4u