Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: Klauzula informacyjna informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta Krynica Morska danych osobowych.

Dziś jest: Sobota, 19 Wrzesień 2020 r.
Wysoki kontrast
Biuletyn informacji publicznej
Krynica Morska
krynicamorska.tv » strona główna » aktualności » Pomoc dla mieszkańców

Pomoc dla mieszkańców

Kategoria: Aktualności  /  Dodano: Piątek, 03.04.2020, 14:44

Odpowiadając na potrzeby zgłaszane przez naszych Mieszkańców, w związku z sytuacją epidemii koronawirusa i zapytaniami w/s podatków i opłat lokalnych informujemy:

    1. Ulgi w spłacie zobowiązań w podatku od nieruchomości wg obowiązujących przepisów- zgodnie z Art.67a Ordynacji podatkowej

    a) Burmistrz na wniosek podatnika może odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
    b) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek
    c) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Terminy płatności określone w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zmianami) mówią, że podatek od nieruchomości:
- osoby fizyczne - jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
- osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, zobowiązane są wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Każdy złożony wniosek po ustawowym terminie płatności zalicza się jako zaległość podatkowa i musi być tak rozpatrywany. Do wniosku należy złożyć dokumenty:
    1) Nr NIP,
    2) dokładne sprecyzowanie o terminy i kwoty proponowanych przez Państwa rat, oraz dokładne uzasadnienie wniosku,
    3) dokumenty obrazujące aktualna sytuację finansowo – ekonomiczną prowadzonego przedsiębiorstwa:
- zestawienie środków trwałych oraz majątku ruchomego przedsiębiorstwa,
- sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych oraz za kolejne kwartały danego roku podatkowego, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości,
- plan przychodów i wydatków na dany rok podatkowy,
- informację o uzyskanej pomocy w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy,  formularz de minimis- wymagany w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis
- informacje o innych okolicznościach faktycznych (zdarzeniach losowych) wpływających na
 sytuację podatnika, poparte dokumentami


Wniosek złożony przed terminem zapłaty zalicza się jako odroczenie terminu płatności.

Do wniosku wraz z uzasadnieniem zamieszcza się kopie bądź oryginały dokumentów, które w przejrzysty sposób przedstawiają sytuacje podatnika.

W związku z panująca od połowy marca pandemią pamiętajmy, że należności płatne do 15 marca włącznie powinni Państwo uregulować
 


    1. Zgodnie z Art. 15j. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 471) za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.

    2. Artykułem 53 w/w ustawy wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139) w art. 20 po ust. 1 dodano ust. 1a w brzmieniu: "1a. Opłatę należną za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.".

Burmistrz i Rada Miasta po zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych innymi sytuacjami kryzysowych oraz niektórych innych ustaw jest w trakcie przygotowania stosownej uchwały, aby przy zachowaniu płynności finansowej Miasta pomóc jak największej ilości przedsiębiorców.

Pogoda
8 °C
ciśnienie: 1026 hPa
wiatr: 9 km/h WSW
Szczegółowa prognoza na 14 dni
on-line
kliknij aby przełączyć zdjęcie
Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
 123456
78910 111 Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy Cadet 2020 11 Wrzesień 2020 1213
14151617 181 Mistrzostwa Polski w klasie Omega 2020 18 Wrzesień 2020 1920
21222324 251 Grand Prix Zalewu Wiślanego i Puchar Przewodniczącej RM 25 Wrzesień 2020 2627
282930    
Wrzesień 2020
 

Jeśli chcesz być z serwisem na bieżęco
wpisz swój adres e-mail i wciśnij +. Wpisz
adres e-mail i wciśnij -. jeśli nie chcesz.

Krynica Morska

Oficjalna Strona Urzędu Miasta Krynica Morska krynicamorska.tv - Projekt, Realizacja, Hosting (c) 2010 Agencja Reklamowa GABO

Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.

stat4u