Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: Klauzula informacyjna informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta Krynica Morska danych osobowych.

Dziś jest: 0, 21 Lipiec 2019 r.
Wysoki kontrast
Biuletyn informacji publicznej
Krynica Morska
krynicamorska.tv » strona główna » aktualności » Konsultacje do Rocznego programu współpracy na rok 2019

Konsultacje do Rocznego programu współpracy na rok 2019

Kategoria: Aktualności  /  Dodano: Piątek, 30.11.2018, 12:17

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego programu współpracy na rok 2019

Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/401/10 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 3 listopada 2010 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy na rok 2019.

Cel konsultacji
1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Rocznego programu współpracy.
2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla Burmistrza Miasta Krynica Morska.

Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Krynica Morska, na temat projektu Rocznego programu współpracy na 2019 rok.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
1. Termin rozpoczęcia konsultacji: od 30.11.2018 r.
2. Termin zakończenia konsultacji: do 17.12.2018 roku do godziny 10:00.

Obszar konsultacji lub podmioty uprawnione do udziału w konsultacji.
Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) prowadzące działalność na terenie Gminy Krynica Morska.

Forma i miejsce konsultacji
1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu, należy zgłaszać w terminie do 17 grudnia 2018 roku, do godziny 10:00:
a) w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Krynica Morska Nr 73/18 z dnia 30 listopada 2018 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji, adres: Urząd Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 82 – 120 Krynica Morska;
b) elektronicznie na adres e-mail: turystyka@krynicamorska.tv;
c) osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 82 – 120 Krynica Morska.
2. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Miasta Krynica Morska http://www.krynicamorska.tv, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu.
3. Na kopercie lub w tytule e-mail należy wpisać: KONSULTACJE: „Program Współpracy 2018".
4. Nie będą uwzględniane: opinie, uwagi, propozycje:
a) przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych;
b) złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu przed i po terminie ogłoszonych konsultacji;
c) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.
5. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krynicy Morskiej, ul. Górników 15, 82 – 120 Krynica Morska, w pokoju nr 13 oraz pod numerem telefonu: 55 247 65 27 wew. 141 - osoba do kontaktu – Konrad Mądry.

Ogłoszenie wraz z załącznikami w BIP
http://bip.krynicamorska.tv/strony/3262.dhtml

Pogoda
20 °C
ciśnienie: 1013 hPa
wiatr: 10 km/h ENE
Szczegółowa prognoza na 14 dni
on-line
kliknij aby przełączyć zdjęcie

Jeśli chcesz być z serwisem na bieżęco
wpisz swój adres e-mail i wciśnij +. Wpisz
adres e-mail i wciśnij -. jeśli nie chcesz.

Krynica Morska

Oficjalna Strona Urzędu Miasta Krynica Morska krynicamorska.tv - Projekt, Realizacja, Hosting (c) 2010 Agencja Reklamowa GABO

Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.

stat4u