Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: Klauzula informacyjna informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta Krynica Morska danych osobowych.

Dziś jest: 0, 21 Lipiec 2019 r.
Wysoki kontrast
Biuletyn informacji publicznej
Krynica Morska
krynicamorska.tv » strona główna » aktualności » III Sesja Rady Miejskiej - 05.12.2018 r.

III Sesja Rady Miejskiej - 05.12.2018 r.

Kategoria: Aktualności  /  Dodano: Czwartek, 29.11.2018, 13:15

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późniejszymi zmianami)

ZWOŁUJĘ na dzień 5 grudnia  (środa) 2018 r. na godz. 13:00 III Sesję Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
Miejsce obrad: sala narad w budynku przy Urzędzie Miasta

PROPONOWANY  PORZĄDEK  OBRAD
    1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
    2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady.
    3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
    4. Informacja Burmistrza Miasta o pracy Burmistrza między Sesjami Rady.
    5. Zapytania i interpelacje Radnych.
    6. Podjęcie uchwał w sprawie:
      
    1) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.,
    2) określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.
    3) zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości, uchylenia uchwały,
    4) uchylenia uchwały Nr XXVII/260/17 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej,
    5) zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej, ( dot. dz. Nr 786/1),
    6) zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej, ( dot. dz. Nr 680/4 ),
    7) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
    8) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
    9) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy ( dot. dz. Nr 225/4 Nr 218),
    10) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy ( dot. dz. Nr 226),
    11) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Krynica Morska,
    12) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,
    13) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektrycznej,
    14) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

    7. Sprawy różne.
    8. Zakończenie obrad.

                                Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                Anna Jaworska

Pogoda
20 °C
ciśnienie: 1013 hPa
wiatr: 10 km/h ENE
Szczegółowa prognoza na 14 dni
on-line
kliknij aby przełączyć zdjęcie

Jeśli chcesz być z serwisem na bieżęco
wpisz swój adres e-mail i wciśnij +. Wpisz
adres e-mail i wciśnij -. jeśli nie chcesz.

Krynica Morska

Oficjalna Strona Urzędu Miasta Krynica Morska krynicamorska.tv - Projekt, Realizacja, Hosting (c) 2010 Agencja Reklamowa GABO

Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.

stat4u