Dziś jest: Poniedziałek, 19 Listopad 2018 r.
Wysoki kontrast
Biuletyn informacji publicznej
Krynica Morska
krynicamorska.tv » strona główna » aktualności » Praca w PWiK Krynica Morska

Praca w PWiK Krynica Morska

Kategoria: Aktualności  /  Dodano: Poniedziałek, 11.06.2018, 14:21

ZARZĄD PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. z o.o. W KRYNICY MORSKIEJ
informuje o  naborze kandydatów do pracy w biurze obsługi klienta Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy Morskiej na stanowisku administracyjno – księgowym.

I. Stanowisko pracy: 1 miejsce – 1 etat
    • stanowisko ds. administracyjno – księgowych
Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony.

II. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:
1. Wymagania konieczne:
    1. Wykształcenie minimum średnie.
    2. Obywatelstwo polskie.
    3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
    4. Nieposzlakowana opinia.
    5. Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
    6. Stan zdrowia pozwalający na pracę na ww. stanowisku.
    7. Biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office.
    8. Biegła znajomość obsługi urządzeń biurowych.
    9. W okresie ostatnich pięciu lat od dnia złożenia zgłoszenia, z kandydatem nie rozwiązano stosunku pracy lub innej umowy z jego winy lub w trybie art. 52 kodeksu pracy, na podstawie której wykonywał swoje obowiązki.
2. Wymagania dodatkowe:
    1. Doświadczenie w pracy  na podobnych stanowiskach.
    2. Znajomość przepisów prawa związanych z w/w stanowiskiem.
    3. Odpowiedzialność,  komunikatywność, rzetelność, duża zdolność samodzielnego myślenia, sumienność, umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność planowania i organizowania pracy własnej.
    4. Posiadanie prawa jazdy kategorii „B”.

III. Zakres zadań podstawowych wykonywanych na stanowisku:
Podstawowym zadaniem osoby pracującej w biurze obsługi klienta jest ułatwianie kontaktów klientów z przedsiębiorstwem, przekazywanie informacji i skuteczna komunikacja z odbiorcami. Osoba ze stanowiska obsługi przede wszystkim odpowiada na wszelkie zapytania od klientów, przyjmuje zgłoszenia telefoniczne, systematycznie gromadzi i opiekuje się dokumentacją dotyczącą współpracy z każdym klientem.
 
Podstawowe czynności wykonywane przez na w/w stanowisku:
    • zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków z Odbiorcami,
    • przyjmowanie wniosków na warunki techniczne,
    • prowadzenie ewidencji danych związanych z umowami i wodomierzami.
    • przygotowywanie umów wraz z szacunkiem kosztów dla ewentualnych usług w zakresie np. podłączenia wody, odbioru ścieków i innych zlecanych dla PWiK Sp. z o.o.,
    • przyjmowanie i wyjaśnianie w porozumieniu z działami PWiK Sp. z o.o. całokształtu spraw i problemów od klientów (skargi, informacje, problemy),
    • przekazywanie informacji o usługach świadczonych przez PWiK Sp. z o.o.,
    • przyjmowanie zleceń na roboty odpłatne w zakresie wykonywania robót na sieciach wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, np. przyłącza wodociągowe, przyjmowanie zleceń, przygotowywanie umów, ustalanie zakresów rzeczowych,
    • dbanie o prawidłowość i terminowość wystawianych dokumentów,
    • weryfikowanie i dekretowanie pism przychodzących i wychodzących do oraz z przedsiębiorstwa.

IV. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:
    1. Życiorys ( CV) i list motywacyjny.
    2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
    3. Kopie świadectw pracy.
    4. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na ww. stanowisku.
    5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
    6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Na oświadczeniach należy złożyć własnoręczny podpis.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„ Nabór na stanowisko ds. administracyjno – księgowych”
w terminie do dnia 20 czerwca 2018 roku w Dziale Księgowości Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Krynicy Morskiej, ul. Przyjaźni 1 do godz. 1500.

V. Informacje dodatkowe:
    1. W przypadku wysłania oferty pocztą decyduje data doręczenia.
    2. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane.
    3. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie wskazanym w zawiadomieniu przekazanym listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
    4. W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą predyspozycje, wiedza i kwalifikacje kandydata.

Pogoda
4 °C
ciśnienie: 1027 hPa
wiatr: 24 km/h ENE
Szczegółowa prognoza na 14 dni
on-line
kliknij aby przełączyć zdjęcie
Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Listopad 2018
 

Jeśli chcesz być z serwisem na bieżęco
wpisz swój adres e-mail i wciśnij +. Wpisz
adres e-mail i wciśnij -. jeśli nie chcesz.

Krynica Morska

Oficjalna Strona Urzędu Miasta Krynica Morska krynicamorska.tv - Projekt, Realizacja, Hosting (c) 2010 Agencja Reklamowa GABO

Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.

stat4u