Dziś jest: Wtorek, 21 Sierpień 2018 r.
Wysoki kontrast
Biuletyn informacji publicznej
Krynica Morska
krynicamorska.tv » strona główna » aktualności » XXXVI Sesja Rady Miejskiej

XXXVI Sesja Rady Miejskiej

Kategoria: Aktualności  /  Dodano: Wtorek, 13.03.2018, 10:11

OGŁOSZENIE

na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami)

ZWOŁUJĘ

na dzień 15 marca (czwartek) 2017 r. na godz. 12:00
XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
Miejsce obrad: sala narad w budynku przy Urzędzie Miasta

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

    1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
    2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
    3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
    4. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
    5. Informacja Burmistrza Miasta o pracy Burmistrza między Sesjami Rady.
    6. Informacja Przewodniczących Komisji stałych Rady o pracy Komisji między Sesjami Rady.
    7. Zapytania i interpelacje Radnych.
    8. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1) zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 r.,
    2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2021,
    3) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości ( dot. dz. Nr 786),
    4) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości ( dot. dz. Nr 6542),
    5) zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy ( dot. dz. Nr 770 ),
    6) uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Krynica Morska,
    7) zmiany Porozumienia Międzygminnego z Gminą Miejską Tczew w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego Gminy Miasta Krynica Morska w zakresie utrzymywania  składowisk i unieszkodliwiania odpadów,
    8) zmiany Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018,
    9) zmiany Uchwały dotyczącej środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli , rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
    10) Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,
    11) powołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej ,
    12) odwołania członka ze składu osobowego komisji stałej rady ,
    13) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Krynica Morska.
    9. Sprawy różne.
    10.  Zakończenie obrad.

Ogłoszenie w BIP

Pogoda
16 °C
ciśnienie: 1014 hPa
wiatr: 18 km/h W
Szczegółowa prognoza na 14 dni
on-line
kliknij aby przełączyć zdjęcie
Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
   12 Bursztynowa Miss Polski 2018 01 Sierpień 2018 Koncert SŁAWOMIRA 01 Sierpień 2018 23 42 IV Letnie Koncerty Organowe i Kameralne 04 Sierpień 2018 Koncert zespołu THE BEATLMEN 04 Sierpień 2018 5
61 Kabaret ŁOWCY.B 06 Sierpień 2018 78 91 Kabaret K2 09 Sierpień 2018 10 111 IV Letnie Koncerty Organowe i Kameralne 11 Sierpień 2018 121 IV Letnie Koncerty Organowe i Kameralne 12 Sierpień 2018
1314 151 Kabaret ZACHODNI 15 Sierpień 2018 1617 182 Regaty o Puchar Błękitnej Wstęgi Zalewu Wiślanego 18 Sierpień 2018 Koncert zespołu SZAFA GRA 18 Sierpień 2018 19
202122 231 Kabaret CZESUAF 23 Sierpień 2018 24 252 IV Letnie Koncerty Organowe i Kameralne 25 Sierpień 2018 Koncert zespołu QUEEN BAND 25 Sierpień 2018 26
27282930 311 Regaty w Klasie Optymist 31 Sierpień 2018   
Sierpień 2018
 

Jeśli chcesz być z serwisem na bieżęco
wpisz swój adres e-mail i wciśnij +. Wpisz
adres e-mail i wciśnij -. jeśli nie chcesz.

Krynica Morska

Oficjalna Strona Urzędu Miasta Krynica Morska krynicamorska.tv - Projekt, Realizacja, Hosting (c) 2010 Agencja Reklamowa GABO

Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.

stat4u