Dziś jest: Środa, 19 Wrzesień 2018 r.
Wysoki kontrast
Biuletyn informacji publicznej
Krynica Morska
krynicamorska.tv » strona główna » aktualności » Konkurs na Prezesa ŻTBS

Konkurs na Prezesa ŻTBS

Kategoria: Aktualności  /  Dodano: Poniedziałek, 08.01.2018, 09:32

Rada Nadzorcza Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu

1. Informacje ogólne.
Żuławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim jest spółką komunalną, w której całość udziałów posiada Gmina Nowy Dwór Gdański oraz Gmina Miasta Krynica Morska.
Spółka spełnia kryteria określone w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
Przewidywana forma umowy: umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

2. Wymagania wobec kandydata:
1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne lub prawnicze,
3) co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
4) co najmniej 3 lata na stanowiskach kierowniczych, przez co należy rozumieć zarządzanie zespołem ludzkim,
5) dobra znajomość przepisów prawa gospodarczego, ustawy o rachunkowości, kodeksu spółek handlowych, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy,
6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
7) niekaralność za przestępstwo umyślne,
8) nie podleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub ustawowym bądź umownym zakazom konkurencji.

3. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
2) wchodzi w skład organu partii politycznej, reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

4. Zgłoszenie kandydata powinno zwierać:
1) list motywacyjny z podaniem numeru telefonu, adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej, zawierający koncepcję zarządzania Spółką i rozwoju Spółki z uwzględnieniem pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje,
2) życiorys/CV,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie doświadczenie zawodowe i staż pracy,
5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne,
7) oświadczenie o niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub ustawowym bądź umownym zakazom konkurencji,
8) oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim uzyskanych podczas postępowania konkursowego,
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu,
10) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu
11) oświadczenie, że kandydat na Prezesa Zarządu:
a) nie pełni funkcji społecznego współpracownika albo nie jest zatrudniony w biurze poselskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej,
e) jego aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki.
Każde oświadczenie musi być podpisane przez kandydata.

5. Zgłoszenia w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki – nie otwierać” należy składać w terminie do 24 stycznia 2018 r. do godz. 15:00 osobiście lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wejhera 3 (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty zostaną otwarte w dniu 24 stycznia 2018 r. o g. 16.00 na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim sala nr 18 w dniu 7 lutego br. o g. 16.00.

6. Rada Nadzorcza przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w toku której ocenia się w szczególności:
1) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
2) znajomość zagadnień związanych z przedmiotem działalności Spółki,
3) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
4) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu w spółce handlowej,
5) znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej,6) przedstawioną wizję zarządzania i rozwoju Spółki.

7. Zapoznanie się z dokumentami spółki jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania pod nr 604536351 w siedzibie spółki przy ul. Plac Wolności 20 w Nowym Dworze Gdańskim.

8. Dokumenty nadesłane po w/w terminie oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

9. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone w każdym czasie bez podania przyczyn.

10. Koszty uzyskania dokumentów oraz uczestnictwa w konkursie ponosi kandydat.

11. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie spółki i na stronach Urzędów Miejskich w Nowym Dworze Gdańskim oraz Krynicy Morskiej.

Ogłoszenie - plik pdf


Regulamin - plik pdf

Pogoda
17 °C
ciśnienie: 1015 hPa
wiatr: 16 km/h SSW
Szczegółowa prognoza na 14 dni
on-line
kliknij aby przełączyć zdjęcie
Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
     12
345678 91 Triathlon 09 Wrzesień 2018
10111213 142 Regaty o Puchar Przewodniczącej Rady Miejskiej 14 Wrzesień 2018 Regaty Grand Prix Zalewu Wiślanego 14 Wrzesień 2018 151 Święto Pieczonego Dzika 2018 15 Wrzesień 2018 16
17181920212223
24252627282930
Wrzesień 2018
 

Jeśli chcesz być z serwisem na bieżęco
wpisz swój adres e-mail i wciśnij +. Wpisz
adres e-mail i wciśnij -. jeśli nie chcesz.

Krynica Morska

Oficjalna Strona Urzędu Miasta Krynica Morska krynicamorska.tv - Projekt, Realizacja, Hosting (c) 2010 Agencja Reklamowa GABO

Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.

stat4u