Dziś jest: Środa, 23 Styczeń 2019 r.
Wysoki kontrast
Biuletyn informacji publicznej
Krynica Morska
krynicamorska.tv » strona główna » aktualności » XXXIV Sesja Rady Miejskiej

XXXIV Sesja Rady Miejskiej

Kategoria: Aktualności  /  Dodano: Wtorek, 19.12.2017, 12:36

OGŁOSZENIE
na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (  Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

ZWOŁUJĘ
na dzień 28 grudnia (czwartek) 2017 r. na godz. 10:00 XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

Miejsce obrad: sala narad w budynku przy Urzędzie Miasta

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
    1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
    2. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej Sesji.
    3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
    4. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
    5. Informacja Burmistrza Miasta o pracy Burmistrza między Sesjami Rady.
    6. Informacja Przewodniczących Komisji stałych Rady o pracy Komisji między Sesjami Rady.
    7. Zapytania i interpelacje Radnych.
    8. Zatwierdzenie planów pracy Komisji stałych Rady na 2018 r.
    9. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej na  2018 r.
    10. Podjęcie uchwał w sprawie:
        1) zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 r.,
        2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2020
        3) budżetu na 2018 r. ( przekazany w ustawowym terminie)
            - odczytanie projektu uchwały budżetowej,
            - odczytanie „ opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej”,
            - odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie „opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej”,
            - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
            - dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
            - głosowanie w sprawie  uchwalenia budżetu,
        4) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2021 ( przekazane w ustawowym terminie)
            - odczytanie opinii o projekcie  uchwały Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej o wieloletniej prognozie finansowej miasta Krynica Morska na lata 2018 – 2021,
        5) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,
        6) wyrażenia  zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy ( dot. dz. Nr  677/1),
        7) zmiany uchwały  dotyczącej  trybu i  sposoby powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miasta Krynica Morska oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
        8) zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat , jak również trybu ich pobierania,
        9) przyjęcia „Programu wspierania rodziny w Gminie Miasta Krynicy Morskiej na lata 2018 – 2020”,
        10)  zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gmina Miasta Krynica Morska a Gmina Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Krynica Morska.
        11) Uchylenia uchwały Nr XXXIII/306/17 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością gruntową przejazdu i przechodu.
        12) Wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością gruntową przejazdu i przechodu.

    11. Sprawy różne.
    12. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Teresa Pawłowska

Ogłoszenie wraz z projektami uchwał w BIP

Pogoda
-5 °C
ciśnienie: 1013 hPa
wiatr: 13 km/h SSE
Szczegółowa prognoza na 14 dni
on-line
kliknij aby przełączyć zdjęcie
Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
 123456
789 101 Bajka.. ciastko.. kawa.. Zapraszamy 10 Styczeń 2019 1112 131 27 Finał WOŚP w Krynicy Morskiej 13 Styczeń 2019
14151617181920
21222324252627
28293031   
Styczeń 2019
 

Jeśli chcesz być z serwisem na bieżęco
wpisz swój adres e-mail i wciśnij +. Wpisz
adres e-mail i wciśnij -. jeśli nie chcesz.

Krynica Morska

Oficjalna Strona Urzędu Miasta Krynica Morska krynicamorska.tv - Projekt, Realizacja, Hosting (c) 2010 Agencja Reklamowa GABO

Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.

stat4u