Dziś jest: Środa, 17 Październik 2018 r.
Wysoki kontrast
Biuletyn informacji publicznej
Krynica Morska
krynicamorska.tv » strona główna » aktualności » Nowe zasady wycinki drzew

Nowe zasady wycinki drzew

Kategoria: Aktualności  /  Dodano: Czwartek, 19.10.2017, 08:41

Burmistrz Miasta Krynica Morska informuje, że zgodnie z nowymi przepisami, każde planowane usunięcie drzewa/ drzew z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych wymaga zgłoszenia do Urzędu Miasta Krynica Morska, jeżeli planowane usunięcie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm (poprzednio obwód pnia mierzyliśmy na wysokości 130 cm) przekracza:

    • 80 cm- w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
    • 65 cm- w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
    • 50 cm- w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
Burmistrz Miasta Krynica Morska (za pośrednictwem pracownika urzędu) w terminie do 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin zgłaszanych drzew. W terminie 14 dni od dokonania oględzin Burmistrz może wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia drzew w drodze decyzji administracyjnej. Jeżeli nie wniesie sprzeciwu, oznacza to, że drzewo można ściąć, jednak nie wcześniej niż 14 dni od dnia oględzin, doliczając czas potrzebny na dostarczenie  korespondencji pocztowej z decyzją administracyjną. Przepisy wyraźnie określają, że za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej.

Burmistrz Miasta Krynica Morska wniesie sprzeciw, jeżeli drzewo rośnie:
1. na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
2. na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
3. na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody,
4. jeżeli drzewo spełnia kryteria, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 u.o.o.p (uznanie za pomnik przyrody).
5. jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usuniecie,
6. w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia (gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w przepisach, organ nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni).

Jeżeli zgłaszający nie chce czekać z wycinką drzewa, aż upłynie wymagany termin 14 dni, może wystąpić o wydanie zaświadczenia.
Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa. Wydanie zaświadczenia wiąże się z wniesieniem opłaty w wysokości 17,00 zł.
 
Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku wniesienia sprzeciwu przez organ skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od dnia przeprowadzonych oględzin i braku sprzeciwu na jego usunięcie, procedurę zgłoszenia usunięcia drzewa należy przeprowadzić ponownie.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, wówczas na właściciela nieruchomości zostanie nałożony obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa. Opłata będzie pobierana od aktualnego właściciela nieruchomości, nawet jeśli drzewa wyciął poprzedni właściciel. W celu sprawdzenia, czy na działce przeprowadzona była wycinka można zgłosić się do Urzędu Miasta o udostępnienie protokołu z oględzin.

W przypadku, gdy drzewo ma być usunięte z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych przeznaczone na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej albo nieruchomości stanowiących własność inną niż osób fizycznych tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych i innych podmiotów, do wycinki wymagane jest zezwolenie Burmistrza Miasta  Krynica Morska na dotychczasowych zasadach.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta Krynica Morska, Referat Komunalno-Inwestycyjny, pokój nr 2 , nr tel. (55) 2476527 wew.156.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa / drzew - pdf

Pogoda
12 °C
ciśnienie: 1021 hPa
wiatr: 11 km/h S
Szczegółowa prognoza na 14 dni
on-line
kliknij aby przełączyć zdjęcie
Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Październik 2018
 

Jeśli chcesz być z serwisem na bieżęco
wpisz swój adres e-mail i wciśnij +. Wpisz
adres e-mail i wciśnij -. jeśli nie chcesz.

Krynica Morska

Oficjalna Strona Urzędu Miasta Krynica Morska krynicamorska.tv - Projekt, Realizacja, Hosting (c) 2010 Agencja Reklamowa GABO

Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.

stat4u