Dziś jest: Środa, 23 Styczeń 2019 r.
Wysoki kontrast
Biuletyn informacji publicznej
Krynica Morska
krynicamorska.tv » strona główna » aktualności » Ponowny nabór w MOPS Krynica Morska

Ponowny nabór w MOPS Krynica Morska

Kategoria: Aktualności  /  Dodano: Czwartek, 07.09.2017, 11:51

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej

PONOWNIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

pracownik socjalny - umowa na czas zastępstwa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej 

 • Stanowisko pracy: pracownik socjalny

 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas zastępstwa

 • Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

 • Termin podjęcia zatrudnienia: wrzesień 2017r.

 

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym:

a) wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,

 • wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 930 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków :

  - posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

  - ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,

  - do dnia 31 grudnia 2013 roku ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków : pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

 • preferowane doświadczenie pracy na stanowisku administracyjnym w tym na stanowisku pracownika socjalnego,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno- skarbowe,

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.930 z późn. zm.),

 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.),

 • znajomość zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego i innych ustaw oraz rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego,

 • biegła znajomość obsługi komputera ( Microsoft Office, Windows oraz programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej),

 • nieposzlakowana opinia.

   

b) wymagania dodatkowe :

 • cechy osobowości: komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, odpowiedzialność, szacunek do drugiego człowieka, odporność na stres, utrzymanie porządku w dokumentach i na stanowisku pracy,

 • umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,

 • samodzielność, zaangażowanie, dyspozycyjność,

 • prawo jazdy kat. B i samochód do dyspozycji.

 

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

a) zadania główne:

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentacji oraz proponowanie form pracy pomocy osobom potrzebującym,

 • wydawanie decyzji w zakresie świadczeń z pomocy społecznej,

 • świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej,

 • organizowanie stosownej pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej tzn. zawieranie kontraktów socjalnych, wsparcia w pełnieniu społecznej aktywnej roli i integracji w środowisku osobom korzystającym z pomocy społecznej, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych spraw bytowych,

 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,

 • współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami specjalistycznymi w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenia ubóstwa,

 • zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,

 • współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem,

   

b) zadania dodatkowe :

 • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

 • pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

 • współpraca z działem księgowości oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,

 • realizację innych zleconych zadań wynikających z działalności Ośrodka.

 

3. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) CV ( życiorys),

c) świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy,

d) dokument poświadczający posiadane wykształcenie,

e) inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności, opinie i referencje,

f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,

g) zgoda na przetworzenie danych osobowych kandydata zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji- zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.),

h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

i) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego.

 

4. Określenie terminu, sposobu i miejsca złożenia dokumentów:

 

Oferty należy składać bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej, ul. Górników 15a w godz. 7.00- 15.00 z dopiskiem „ Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” w terminie do dnia 20 września 2017 roku.

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymogi zamieszczone w niniejszym ogłoszeniu zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (55 620- 24 -17).

 

,,Zatrudnienie na stanowisko pracownika socjalnego nie wymaga przeprowadzenia naboru o jakim mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych”.

 

Realizując zapis art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późń. zm.) informuję, iż administratorem podanych danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Górników15a, 82-120 Krynica Morska. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późń. zm.) w celu prowadzenia procesu naboru. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Murawska - Nikołajuk

https://goo.gl/nZdGhU

Pogoda
-5 °C
ciśnienie: 1013 hPa
wiatr: 13 km/h SSE
Szczegółowa prognoza na 14 dni
on-line
kliknij aby przełączyć zdjęcie
Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
 123456
789 101 Bajka.. ciastko.. kawa.. Zapraszamy 10 Styczeń 2019 1112 131 27 Finał WOŚP w Krynicy Morskiej 13 Styczeń 2019
14151617181920
21222324252627
28293031   
Styczeń 2019
 

Jeśli chcesz być z serwisem na bieżęco
wpisz swój adres e-mail i wciśnij +. Wpisz
adres e-mail i wciśnij -. jeśli nie chcesz.

Krynica Morska

Oficjalna Strona Urzędu Miasta Krynica Morska krynicamorska.tv - Projekt, Realizacja, Hosting (c) 2010 Agencja Reklamowa GABO

Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.

stat4u