Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: Klauzula informacyjna informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta Krynica Morska danych osobowych.

Dziś jest: Czwartek, 14 Listopad 2019 r.
Wysoki kontrast
Biuletyn informacji publicznej
Krynica Morska
krynicamorska.tv » strona główna » aktualności » Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PWiK Sp. z o. o.

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PWiK Sp. z o. o.

Kategoria: Aktualności  /  Dodano: Poniedziałek, 16.04.2012, 07:01

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o. o. z siedzibą w Krynicy Morskiej
ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu.


Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w sekretariacie spółki ( Oczyszczalnia Ścieków, 82-120 Krynica Morska, ul. Zalewowa 26) w godzinach od 700 do 1500 w terminie do dnia 21 maja 2012 r.

 

 

KOMUNIKAT
 
Rada Nadzorcza
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Krynicy Morskiej
ogłasza konkurs na Prezesa Zarządu
 
 
1.       Przedmiotem postępowania jest wybór Prezesa Zarządu.
2.       Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:
a)      Wyższe wykształcenie,
b)      Co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub wykonywania przez  co najmniej 5 lat funkcji w organach spółki prawa handlowego,
c)      Korzystanie z pełni praw publicznych,
d)      Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
e)      Niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach handlowych,
f)       Niekaralność
g)      W okresie ostatnich pięciu lat od dnia złożenia zgłoszenia, z kandydatem nie rozwiązano stosunku pracy lub innej umowy z jego winy lub w trybie art. 52 kodeksu pracy, na podstawie której wykonywał swoje obowiązki.
3.       Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
a.       List motywacyjny,
b.       Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem, zawierający klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych”, który udostępniany jest kandydatom przez Spółkę w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej: http://www.krynicamorska.tv.
c.       Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
d.       Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach handlowym zgodnie ze wzorem udostępnianym kandydatom przez Spółkę w siedzibie przedsiębiorstwa lub na stronie internetowej: http://www.krynicamorska.tv.
e.       Kopie świadectw pracy lub innych stosownych dokumentów, potwierdzających wymagania, o których mowa w pkt 2 p. pkt b,
f.        Kopie dyplomu ukończenia studiów oraz kursów i szkoleń, informacje  o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach,
g.       Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu.
h.       Oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w § 3 pkt 7 niniejszego regulaminu.
4.       Oprócz dokumentów wymienionych w pkt 3, kandydat powinien dołączyć również koncepcję zarządzania Spółką (opracowanie do 5 stron znormalizowanego maszynopisu).
5.       Zgłoszenia kandydatów należy składać do dnia 21. 05. 2012 r. do godz.15:00 w siedzibie Zarządu Spółki lub listownie pod adresem Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Krynicy Morskiej, ul. Przyjaźni 1, 82-120 Krynica Morska. W przypadku wysłania oferty pocztą decyduje data doręczenia.
6.       Zgłoszenie winno być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Konkurs na Prezesa Zarządu”.
7.       Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu  postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane.
8.       Kandydatom, na ich żądanie zostaną udostępnione dokumenty związane ze Spółką określone w Regulaminie konkursu na Prezesa Zarządu, w terminie składania zgłoszeń
w siedzibie przedsiębiorstwa lub na stronie internetowej http://www.krynicamorska.tv
9.       Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie wskazanym w zawiadomieniu przekazanym listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
10.   Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.
11.   O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów pisemnie.
12.   W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą predyspozycje, wiedza i kwalifikacje kandydata.
13.   W toku konkursu Rada Nadzorcza może przeprowadzić rozmowy uzupełniające, w trakcie których może żądać od kandydatów dodatkowych wyjaśnień.
14.   W wyniku konkursu Rada Nadzorcza wybierze Prezesa Zarządu.
15.   Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu dostępny jest w siedzibie przedsiębiorstwa i na stronie internetowej: http://www.krynicamorska.tv.


Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Krynicy Morskiej przyjęty Uchwałą nr 3/ 2012 z dnia 13 kwietnia 2012 roku - plik pdf

Pogoda
5 °C
ciśnienie: 1016 hPa
wiatr: 6 km/h SSE
Szczegółowa prognoza na 14 dni
on-line
kliknij aby przełączyć zdjęcie
Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Listopad 2019
 

Jeśli chcesz być z serwisem na bieżęco
wpisz swój adres e-mail i wciśnij +. Wpisz
adres e-mail i wciśnij -. jeśli nie chcesz.

Krynica Morska

Oficjalna Strona Urzędu Miasta Krynica Morska krynicamorska.tv - Projekt, Realizacja, Hosting (c) 2010 Agencja Reklamowa GABO

Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.

stat4u